252-1051

תעודת מניה של חב' אנגלו-פלשתינה בע"מ ע"ס לירה אחת the Anglo-Palestine Company Ltd., each share "One Pound", 29.5.1911

Bearer bond, the Anglo-Palestine Company Ltd., each share "One Pound", 29.5.1911

Start Price: $25 Sold for: $160