252-1053

תעודת מניה של ישיבת תורת חיים הכללית, ע"ס 20 פרנקים זהב, תחילת המאה ה20 (תקופה עותמאנית) (מצב פגום מאד)

Stock bond of the General Torat Chayim Yeshiva, early 20th century (Ottman period, severly damaged)

Start Price: $25 Sold for: $50