252-1055

תעודת מניה שנפדתה של אוצר התישבות היהודים, Jewish Colonial Trust, 24.7.1901

Bearer bond of the Jewish Colonial Trust, redeemed, 24.7.1931

Start Price: $30 Sold for: $65