252-1058

קופסת קרטון עם בולים ישראלים לא חתומים, שנות ה60-70

Cardboard box containing Israeli stamps, not postmarked, 1960's-70's

Start Price: $25 Sold for: $30