252-1059

שלוש מעטפות פילאטליות עם בלוקי בולי "נהריה-חיפה", דואר לשעת חירום, חתומים, הגליל המערבי המנותק, נהריה 17.Mai.1948 ערכים: 10 מיל (4), 20 מיל (4) ו-50 מיל (4)

Three philately envelopes, with stamp blocks, "Nahariya-Haifa", emergency mail, stamped, isolated western Galilee

Start Price: $60 Sold for: $60