252-1060

מעטפת דואר רשום, עם ביול בולי עליה, OPDA, 24.4.38

Registered mail envelope, with Aliya stamps, OPDA, 24.4.38

Start Price: $25 Sold for: $30