252-1064

אלבום עם צמדות גלופה plate blocks ישראל, משנות ה50 עד 70, לא שלם, לא רציף

Album of plate blocks, Israel, 1950's to 1970's, incomplete, inconsecutive

Start Price: $50 Sold for: $50