252-1066

שני קלסרים עם אוסף בולי ישראל 1960-1975 לא שלם

Two folders containing an Israeli stamp collection (incomplete)

Start Price: $50