252-1067

קרטון נעלים, בולי ישראל מינט ומשומשים, עם ובלי שובלים used, mint never hinged

Shoebox of Israeli stamps, with and without tabs, used, mint, never hinged

Start Price: $100 Sold for: $100