252-1069

קופסה עם כ-1800 בולי ישראל עד 1985, חלודה, כתמים

Box with 1800 Israeli stamps, until 1985, foxing, stains

Start Price: $100 Sold for: $100