252-1070

שני אלבומי בולים "אלבום בולי ישראל 1949-1973, חלקי בלבד

Two stamp albums, Israeli stamp album 1949-1973, only partial

Start Price: $50 Sold for: $55