252-1071

כ-3 ק"ג בולי ישראל לא חתומים, עד 1985

3 kg of Israeli stamps, not postmarked, until 1985

Start Price: $120 Sold for: $120