252-1072

אוסף קטן של בולי ישראל כולל: אלבומים, מעטפות יום הופעת הבול, וגם מעטפות של השירות הבולאי שלא נפתחו, שנות ה50-90

Small collection of Israeli stamps, including albums, First Day Covers and also unopened covers of the philatelic service, 1950's-90's

Start Price: $50 Sold for: $120