252-1075

לוט של שטרות "שקל" 1978/83 מצבים good-XF: שקל אחד (4), 10 שקלים (1), 50 שקל (5), 500 שקל (2), 1000 שקל (5)
בנק ישראל

Lot of "Shekel" banknotes 1978/83, good-XF conditions: 1 shekel (4), 10 shekel (1), 50 shekel (5), 500 shekel (2),, 1000 shekel (5)Bank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $25