252-1076

סדרת שטרות, 1958-1960 מצבים XF-AUC, ע"ס חצי, 1,5,10 לירה, 50 ל"י מצב VF
בנק ישראל

Series of banknotes, 1958-1960, XF-AUC conditions, IAO 1/2, 1,5, 10 pounds, 50 IL, VFBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $50