252-1077

לוט של שטרות לירה, 1973, מצבים VG-XF 5 לירה (2), 10 לירה (8)
בנק ישראל

Lot of Israeli pound banknotes, 1973, VG-XF conditions: 5 pounds (2), 10 pounds (8)Bank of Israel

Start Price: $25