252-1079

שני שטרות, הצעת מטבע חוקית: אשכול-נאמן, ע"ס 50 פרוטה, מצב Fine, ו- 100 פרוטה, מצב VF,
מדינת ישראל

Two banknotes, proposal for legal currency,Eshkol-Ne’eman, IAO 50 Pruta, Fine, and 100 Pruta, VFThe State of Israel

Start Price: $25 Sold for: $45