252-1080

סדרת "אישים בישראל" שבעה שטרי כסף של בנק ישראל, מהדורה של 2000 בלבד, מצב UNC, כולל : 5 שקל 1980, חיים ויצמן, 10 שקל בנימין זאב הרצל, 1980, 50 שקל 1980 דוד בן גוריון, 100 שקל 1980 זאב ז'בוטינסקי, 500 שקל 1982 אדמונד דה רו

Series of "Personalities of Israel", seven banknotes of the Bank of Israel, edition of only 2000, UNC condition, comprises: 5 shekel 1980, Haim Weitzman, 10 shekel Theodor Herzl, 1980, 50 shekel 1980 David Ben Gurion,

Start Price: $40 Sold for: $45