252-1081

שטר ע"ס לירה א"י אחת, מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ

Banknote, one Palestine Pound, FineAnglo Palestine Bank

Start Price: $25 Sold for: $50