252-1082

סדרת שטרות, 1968 כולל: 5,10,50,100 לירות מצבים XF-UNC
בנק ישראל

Series of banknotes, 1968, including: 100, 50, 10, 5 pounds, XF-UNC conditionsBank of Israel

Start Price: $40