252-1084

ארבעה שטרות 1955: 500 פרוטה, 1,5,10 ל"י, מצבים VG-Fine
בנק ישראל

Four banknotes, 1955: 500 pruta, 1, 5, 10 IL, VG-Fine cond.Bank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $40