252-1085

לוט של שטרות לירה 1968, מצבים VG-XF 5 לירה (2), 10 ל"י (2), 50 ל"י (1), 10 ל"י (2)
בנק ישראל

Lot of Israeli pound banknotes, 1968, VG-XF conditions: 5 pounds (2), 10 IL (2), 50 IL (1), 100 IL (2)Bank of Israel

Start Price: $25