252-1089

שלושה שטרות 1955: 500 פרוטה, 1,10 ל"י
בנק ישראל

Three banknotes, 1955: 500 pruta, 1, 10 ILBank of Israel

Start Price: $30