252-1090

סדרת שטרות, 1955, מצבים VG-Fine ע"ס 500 פרוטה, 1 ל"י, 5 ל"י, 10 ל"י(4), 50 ל"י
בנק ישראל

Series of banknotes, 1955, VG-Fine condition, IAO 500 pruta, 1 IL, 5 IL, 10 IL (4), 50 ILBank of Israel

Start Price: $60 Sold for: $130