252-1091

לוט של שטרות לירה, 1958, מצבים Fine-XF חצי לירה (2), לירה (35), 5 ל"י (2) 10 ל"י (4)
בנק ישראל

Lot of Israeli pound banknotes, 1958, Fine-XF conditions: 1/2 pound (2), 1 pound (35), 5 IL (2), 10 IL (4)Bank of Israel

Start Price: $30 Sold for: $30