252-1092

לוט 7 שטרות 20 שקל חדש, מצב UNC
בנק ישראל 2008

Lot of seven 20 NIS banknotes, UNC conditionBank of Israel

Start Price: $60 Sold for: $60