252-1093

שלושה שטרות-המחאות: חיפה 1910 (אנגלית), יפו 1911 (ערבית), ת"א 1932
בנק אנגלו-פלשתינה

Three bills of exchange: Haifa 1910 (in English), Jaffa 1911 (in Arabic), Tel Aviv 1932Anglo Palestine Bank

Start Price: $35 Sold for: $40