252-1094

שלושה סטים, שטרות שקל לא גזורים (3 שטרות בגליון): 1000 שקל 1983 (2), 5000 שקל 1984, 10000 שקל 1984
בנק ישראל

Three sets of shekel banknotes, uncut (3 bills to a sheet), 1000 shekel 1983 (2), 5000 shekel 1984, 10.000 shekel 1984Bank of Israel

Start Price: $120 Sold for: $160