252-1095

סדרת שטרות, 1968, מצבים VF-AUC ע"ס: 5 ,10,50,100 ל"י
בנק ישראל

Series of banknotes, 1968, VF-AUC, IAO 5, 10, 50, 100 ILBank of Israel

Start Price: $40