252-1096

סדרת שטרות מנדט, השטרות הראשונים שהונפקו בא"י, ע"י מועצת המטבע של פלשתינה א"י, שש רפליקות כסף סטרלינג עם צבע וציפוי זהב טהור סלקטיבי, מהדורה מוגבלת ל-360 סדרות בלבד
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Series of B. Mandate banknotes, the first banknotes to be issued in Eretz Israel, by the Palestine Currency Board, six Sterling silver replicas selectively colored and plated with pure gold, limited edition of only 360 serialsIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $850