252-1097

שני שטרות ע"ס 5 לירות ישראליות ו-10 לירות ישראליות, מצבים Fine-XF
בנק לאומי לישראל

Two banknotes: 5 IL and 10 IL, Fine-XFBank Leumi L'Israel

Start Price: $40 Sold for: $90