252-1101

מטבע כסף בר מצווה,
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Silver Bar Mitzvah coinIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $25