252-1102

חמישה סטים של מטבעות חנוכה, ישראל כ"א עם חנוכיה של קהילה יהודית: 2005-יהדות הולנד, 2006 יהדות יוון, 2007 יהדות מצרים, 2008 יהדות פראג, 2008 יהדות אלג'יריה

Five sets of Chanukah coins, Israel, each with a Chanukah lamp of a Jewish community: 2005 Dutch Jewry, 2006 Greek Jewry, 2007 Egyptian Jewry, 2008 Prague Jewry, 2008 Algerian Jewry

Start Price: $90 Sold for: $90