252-1104

לוט 32 מטבעות פלשתינה א"י מצבים שונים: 100 מיל (1927), 50 מיל (1935), 20 מיל (1942), 10 מיל (4), 5 מיל (1), 2 מיל (5), 1 מיל (5)

Lot of 32 Palestine (Eretz Israel) coins, various conditions: 100 mil (1927), 50 mil (1935), 20 mil (1942), 10 mil (4), 5 mil (1), 2 mil (5), 1 mil (5)

Start Price: $100