252-1108

אלבום מטבעות ישראל, כל הוריאציות של הלירה הרגילה 1960-1980: 1 אג', 1960-1980, 5 אג', 1960-1979, 10 אג' 1960-1980, 25 אג' 1960-1980, חצי ל"י 1963-1979, ל"י אחד 1963-1979 (שלם)

Album of Israeli coins, all variations of the regular pound 1960-1980: 1 ag. 1960-1980, 5 ag. 1960-1979, 10 ag. 1960-1980, 25 ag. 1960-1980, 1/2 IL 1963-1979, 1 IL 1963-1979 (complete)

Start Price: $100 Sold for: $100