252-1110

לוט 40 מטבעות מנדט: 100 מיל (1927,1935), 50 מיל (1927,1935,1939,1940,1942), 20 מיל (1927,1935,1942,1944), 10 מיל (12), 5 מיל (4), 2 מיל (5), 1 מיל (8)

Lot of B. Mandate coins: 100 mil (1927, 1935), 50 mil (1927, 1935, 1939, 1940, 1942), 20 mil (1927, 1935, 1942, 1944), 10 mil (12), 5 mil (4), 2 mil (5), 1 mil (8)

Start Price: $120 Sold for: $240