252-1111

לוט מטבעות מדינת ישראל תש"ט-תשכ"א, כולל 25 מיל , תש"ט, ו-10 נוספים

Lot of State of Israel coins, 5709-5721, including 25 mil, 5709 and ten more

Start Price: $40