252-1112

שתי מטבעות 25 מיל אלומיניום א. תש"ח המטבע היהודי הראשון אחרי 2000 שנה, ב. תש"ט

Two 25 mil coins, aluminum: a. 5708 the first Jewish coin after 2000 years, b. 5709

Start Price: $150