252-1113

לוט מטבעות מדינת ישראל תש"ט-תשי"ז: 500 פרוטה תש"ט (כסף), 250 פרוטה (ניקל), ו-10 נוספים

Lot of State of Israel coins, 5709-5717: 50 pruta 5709 (silver), 250 pruta (nickel) and ten more

Start Price: $40