252-1114

20 מטבעות ע"ס אגורה אחת אלומיניום, כולן עם טעויות הטבעה, תשל"ח-תש"מ

20 aluminum coins IAO 1 agora, all of them with minting errors, 5738-5740, 1978-1980

Start Price: $200