252-1116

סט מטבעות-מדליות: שקל חדש זהב 900, 8.6 גרם, וכן שלוש מטבעות כסף: שרות מסור, דוד המלך, ברוך רופא חולים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Set of New Shekel coins-medals, gold 900, 8.6 gm, and three silver coins, Dedicated Service, King David, Baruch Rofe Cholim
Silver centerpiece, Vienna, 19th C., base with Putti figure with a plate on top, repairedIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $240