252-1117

סט מטבעות ישראל, תש"ט-תשל"ב כולל 250 פרוטה (כסף –H) ו-500 פרוטה, תש"ט (כסף )
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Set of Israeli coins, 1949-1972, including 250 pruta(silver -H), and 500 pruta, 1949,( silver)Isrel government coins and medals corporation

Start Price: $50 Sold for: $55