252-1119

לוט מטבעות מנדט: 100 מיל (1927,1935,1939), 50 מיל (1935,1939), 20 מיל (1927,1935,1942,1944), 10 מיל (8), 5 מיל (1), 2 מיל (5), 1 מיל (7)

Lot of B. Mandate coins: 100 mil (1927, 1935, 1939), 50 mil (1935, 1939), 20 mil (1927, 1935, 1942, 1944), 10 mil (8), 5 mil (1), 2 mil (5), 1 mil (7)

Start Price: $50 Sold for: $190