252-1174

מכתביה, עץ זית, עבודת יד אומן ירושלמית, תחילת המאה ה20

Olive wood writing case, Jerusalem artisan craft, early 20th century

Start Price: $550