252-1175

שולחנית עץ זית מתומנת, עם מדף עגול, על הלוח כיתוב "ירושלם" "Jerusalem" (מחוק, פגמים בלוח), חריטת צלב ירושלים על המדף, א"י המאה ה19, גובה 56 ס"מ

Octagonal olive wood small table with round shelf, table inscribed "Jerusalem" (faded, damaged plate) on shelf etched Jerusalem cross, height 56 cm

Start Price: $350