252-1176

קופסת עץ זית מתומנת עם כיתוב Jerusalem, ותמונת הכותל המערבי על המכסה, א"י, שנות ה20

Ocragonal olive wood box, with writing "Jerusalem", and picture of the Western Wall on lid, Eretz-Israel, the 1920's

Start Price: $50