252-1186

חנוכיית קרמיקה, עיצוב בית היוצר ויסהוף

Ceramic Chanukah lamp, Beit Hayotzer, Weishoff design

Start Price: $25 Sold for: $25