252-1187

חנוכיה ברונזה לשמן, גב עם אייל ודקלים, חתומה שאול בז Shaul Baz רוחב 21, גובה 19.5 ס"מ

Bronze Chanukah oil lamp marked Shaul Baz, back depicting a deer and palm trees, width 21 cm, height 19.5 cm

Start Price: $150