252-1188

חנוכיה לנרות, בצלאל ירושלם לפי עיצוב של זאב רבן

Chanukah lamp for candles, Bezalel Jerusalem, after the design by Ze'ev Raban

Start Price: $120