252-1264

הגדה של פסח, הוצ' מסדה 1995 עם רישום עפרון תפוחים והקדשה חתומה מאת יוסל ברגנר
ברגנר יוסל, איורים

Passover Hagadah, publ. by Massada, with a pencil drawing apples and a signed dedication from Y.BBergner Yosl illustrator

Start Price: $150